O Nas

Społeczne Przedszkole "Promyczek" obecną nazwę uzyskało w roku 2021, jednak oddział przedszkolny funkcjonuje od roku 1997. Jest to więc przedszkole z wieloletnimi tradycjami, które wychowało już wiele pokoleń. 

Budynek posiada 7 sal dydaktycznych, sale gimnastyczne, szatnię oraz przedszkolny plac zabaw. Sale są nowoczesne i kolorowe, przyjazne dzieciom. Każda z sal wyposażona jest w sprzęt wspierający pracę nauczyciela (np. komputer, monitor interaktywny), meble, pomoce dydaktyczne i różnorodne zabawki odpowiednie do wieku grup przedszkolnych. W salach organizowane są przez nauczycieli kąciki stałe i tematyczne, które pozwalają dzieciom na rozwijanie ich pasji i zainteresowań, np. kącik plastyczny, kącik książki, kącik przyrodniczy itp.

Praca dydaktyczna w przedszkolu spełnia założenia obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Oparta jest na zasadzie indywidualizacji pracy – program edukacyjny dostosowany jest do możliwości i umiejętności dziecka. W przedszkolu wdrażane są programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci słabszych oraz plany pracy z dzieckiem zdolnym, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału edukacyjnego wychowanków.

W przedszkolu organizowane są różnorodne konkursy oraz zajęcia otwarte, dzieci biorą udział w programach artystycznych. Dzieci oraz rodzice chętnie angażują się w wspieranie akcji charytatywnych organizowanych w placówce – w obecnym roku zbieraliśmy karmę dla przytuliska na Miłosnej oraz uczestniczymy w akcji "Odkręcamy-pomagamy". W przedszkolu realizowane są ciekawe zajęcia oraz projekty edukacyjne. Dzieci mają również szansę uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych w ramach czesnego.

Przedszkole "Promyczek" wspiera rozwój swoich wychowanków w każdej dziedzinie, pozwala na realizację własnych zainteresowań oraz wyrażanie siebie. Jest to nowoczesna placówka, wspierająca rozwój zarówno dzieci, jak i pracowników.

Zajęcia dodatkowe dostępne w ramach czesnego w roku szkolnym 2021/2022

 • język angielski
 • zajęcia wokalno-rytmiczne
 • robotyka
 • szachy
 • muzykoterapia
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia w Multicentrum
 • terapia logopedyczna
 • taniec towarzyski

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 • Z darami natury świat nie jest ponury
 • Gramy w zielone
 • Przedszkolaki kochają zwierzaki
 • Magiczna moc bajek
 • Pyszny sposób na nudę – przedszkolna książka kucharska
 • Akademia Kici – Koci
 • Zabawa sztuką
 • Skąd się biorą produkty ekologiczne?