Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dostępne w ramach czesnego w roku szkolnym 2023/2024

Język angielski:

Ciekawość świata dzieci, wynikająca z ich rozwoju, można w naturalny sposób wykorzystać do nauki języka obcego. Znajomość języka obcego jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Przez zabawę i naukę dzieci już w przedszkolu mogą poszerzać swoje horyzonty.

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

Celem zajęć jest kształcenie estetyki ruchów, orientacji w przestrzeni oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchu muzyce, co sprzyja harmonijnemu rozwojowi fizycznemu przedszkolaków. Dzieci opanowują proste elementy ruchowe wykorzystywane przy nauce tańców, w układach przestrzennych i innych zadaniach ruchowych. Dzieci poznają tańce narodowe, nowoczesne i ludowe. Zajęcia prowadzone są z akompaniamentem instrumentu.

Zajęcia z robotyki „Mój robot”

 Warsztaty prowadzone są w oparciu o innowacyjne programy i koncentrują się na tworzeniu wyjątkowych konstrukcji. Rozwijają kreatywność i budzą ciekawość świata. Zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy, a ponieważ nauka staje się zabawą, jest przez to znacznie bardziej skuteczna.

Zajęcia szachowe:

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego, krytycznego i logicznego myślenia, znacząco rozwija wyobraźnię przestrzenną. Podczas każdej rozegranej szachowej partii dzieci rozwijają zmysł obserwacji, strategicznego myślenia i dyscyplinę. Gra wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Zajęcia teatralne:

Zajęcia skierowane dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania językowo-teatralne. Ich celem jest wzbogacenie słownictwa dziecka, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

Zajęcia w Multicentrum:

Program zajęć obejmuje naukę konstruowania modeli z klocówk K'NEX Education STEM K-8 Construction Set oraz naukę podstaw programowania bloczkowego.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwinąć swoje umiejętności poznawcze, motoryczne, psychospołeczne przy pomocy modułu K-First. Moduł K-First jest interaktywnym środowiskiem nauczania, dzięki któremu dzieci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki, techniki, muzyki, sztuki, zdrowia oraz wielu innych dziedzin.

Terapia logopedyczna:

Głównym celem terapii logopedycznej jest wczesna diagnoza zaburzeń i wad wymowy, ich niwelowanie , korekta oraz profilaktyka.
Ponadto wspomaganie kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej i szeroko pojętym funkcjonowaniu społecznym.

Terapia pedagogiczna:

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

Terapia psychologiczna:

Głównym celem terapii psychologicznej jest próba zatrzymania pogłębiających się nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz wspomaganie jego rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Taniec towarzyski:

Taniec poprzez muzykę pomaga wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Zajęcia taneczne mają na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości.

Zajęcia regionalne:

Celem zajęć to kształtowanie tożsamości młodego człowieka , wpajanie w niego świadomej przynależności do danego środowiska. Przekazywanie wartości odnoszących się do historii i działań podejmowanych przez dany rejon.

 

Projekty , programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Gramy w zielone:

Ogólnopolski projekt ekologiczny, którego głównymi celami są: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego, budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Magiczna moc bajek:

Międzynarodowy projekt czytelniczy, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Pyszny sposób na nudę – przedszkolna książka kucharska:

Projekt edukacyjny daje możliwość pokazania dzieciom zalet świadomego odżywiania, uczy dokonywania wyborów pomiędzy tym co zdrowe, a szkodliwym chodź smacznym.

Kubusiowi przyjaciele natury:

Ogólnopolski program edukacyjny, którego celami jest: proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat, oraz kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania się.

Witaminki

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celami jest: zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa, stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków, oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi, wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych.

Bajki Pomagajki

Ogólnopolski projekt edukacyjny – czyli o magicznej mocy bajkoterapii. Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek Projekt jednak skupia się na konkretnych problemach dziecka: rozwijanie wiary we własne siły, poczucie bezpieczeństwa w domu i poza nim, umiejętność współpracy, samodzielność, lęk przed czymś nowym.

Dotknij, poczuj, zobacz

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celami jest: wzbudzenie u dzieci pasji tworzenia, eksperymentowania i doświadczenia wielozmysłowego; integracja zespołu oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  niwelowanie napięć edukacyjnych.

Gramy zmysłami

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.