Płatności

Rodzice zobowiązują się do płacenia czesnego w wysokości:
 
* 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) miesięcznie,
 
oraz opłaty za wyżywienie:
 
* stawka dzienna to 13 zł,
 
co miesiąc z góry, po otrzymaniu faktury w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe nr:
 
18 8300 0009 0005 5120 2000 0160
 
W tytule przelewu należy umieścić informację: imię i nazwisko dziecka oraz numer faktury.